Doelstelling

De Stichting heeft tot doel de opvang en verzorging van dieren, met name straatkatten en straathonden in landen behorende tot de Europese Unie, voornamelijk in Nederland, Duitsland en het eiland Menorca.
De Stichting draait volledig op vrijwilligers, die worden aangestuurd door een bestuur.

 

Beleidsplan

Hoofdlijnen beleidsplan.
2012: 
- In eigen regio (zuidwest Menorca 25 km2): 
verzorgen van voederplaatsen. Nieuwe katten vangen en laten castreren/steriliseren. Zieke katten vangen en verzorgen. 
- Regio Ciutadella: de plaatselijke dierenbescherming in zoveel mogelijke opzichten ondersteunen (geld, mankracht voor het vangen en verzorgen van katten, voederplaatsen maken, enz.).

2013. 
- als 2012. 
- Daarnaast: zoveel mogelijk katten (225-250) op de opvangadressen in de gehele regio minstens tweemaal per jaar ontwormen en ontvlooien. Bovendien willen wij alle katten (+/- 200) in en om het Paradijs en bij de voorzitster van de dierenbescherming tweemaal vaccineren.

2014. 
- Als 2012. 
- Ontvlooien en ontwormen minstens tweemaal per jaar. 
- Vaccinaties  2013 eenmaal herhalen.
- Daarnaast: alle katten eerste Paradijs en bij voorzitster chippen en testen op FIV/Fel-V.
- Beginnen met aanleg van tweede Paradijs, waarin verschillende afdelingen voor katten met FIV/FelV/nierziektes/kittens/oude katten/nieuwe katten.

De stichting vraagt mondeling en via de website om donaties.

De stichting heeft geen vermogen. Het geld wordt zo lang mogelijk op de spaarrekening gezet (weken tot enkele maanden), maar is iedere keer weer op.  Het geld wordt besteed aan de dagelijkse kosten voor de dieren.

Beloningsbeleid voor bestuur en vrijwilligers: Er is geen beloning voor werk, alleen een vergoeding voor gemaakte benzinekosten.