Balans per 31-12-2012

Activa   Passiva  
Voorraad voer €     54,00 Eigen vermogen € 3.930,50
Bankrekening €     66,39    
Spaarrekening € 4.305,00    
Totaal € 4.425,39 Totaal € 4.425,39
 
Inkomsten 2012 Uitgaven 2012  
€ 33.170,00 € 32.410,00  
  Diervoer   9,0 %
  Dierenarts 30,0 %
  Medicijnen  2,8 %
  Donaties aan Protectora 24,5 %
  Reiskosten  9,5 %
  Benzine  8,2 %
  Autokosten  3,0 %
  Telefoon  2,0 %
  Diversen 11   %
                   
Donaties aan de Protectora d’Animals Ciutadella worden besteed aan voer, medicijnen, dierenartskosten en onderhoud kattenopvang.
 
Post diversen bestaat uit kosten bouw en onderhoud voederplaatsen, kattengrit, kattenbakken, schepjes, kattenluikjes, waspoeder, dierpensionkosten e.d.

Balans per 31-12-2013 

Activa   Passiva  
Voorraad voer €     18,00 Eigen vermogen   €    117,06
Debiteuren € 4.027,38 Crediteuren € 4.218,40
Bankrekening €    290,08    
Spaarrekening  €       0,00    
Totaal €  4.335,46 Totaal € 4.335,46
            
Inkomsten 2013 Uitgaven 2013  
€ 44.316,67 € 44.066,73  
  Diervoer 25,7 %
  Dierenarts 31,8 %
  Medicijnen 10,3 %
  Reiskosten  6,9 %
  Benzine  7,3 %
  Autokosten  1,5 %
  Telefoon  1,3 %
  Diversen 15,2 %
                    
Post diversen bestaat uit kosten voor: 
- bouw en onderhoud voederplaatsen
- onderhoud, huur, water, elektriciteit kattenopvang
- kattengrit, waspoeder e.d.
 
 

Balans per 31-12-2014

Activa   Passiva  
Voorraad voer €       24,00 Eigen vermogen €   6.615,16
Debiteuren €         0,00 Crediteuren €   1.254,88
Bankrekening €    1.846,04    
Spaarrekening €    6.000,00    
Totaal €    7.870,04 Totaal €   7.870,04
 
Inkomsten 2014 Uitgaven 2014  
 € 40.202,50 € 42.089,78  
  Diervoer 19   %
  Dierenarts 35   %
  Medicijnen  3   %
  Reiskosten  6   %
  Benzine  8   %
  Donaties aan Protectora 21  %
  Telefoon  1   %
  Diversen  7   %

 

Donaties aan Protectora worden besteed aan huur van de terreinen voor de kattenopvang, water, electriciteit en hekwerk voor de nieuwe opvang. 

Post diversen bestaat uit kosten onderhoud voederplaatsen, kattengrit, waspoeder e.d.